• خانه>
  • اصول ویراستاری نشریه های علمی
تایپ

ویراستاری نشریه های مهندسی

ویراستاری نشریه های پزشکی

ویراستاری نشریه های حقوق

ویراستاری نشریه های شیمیاصول ویراستاری نشریه های علمی


1401/05/26

|

644 بازدید


اصول ویراستاری نشریه های علمی

ویراستاری نشریه های علمی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در بین دانشجویان و محققین برخوردار می باشد. و باید توسط فارغ التحصیلان همان رشته خاص انجام شود. یک مقاله علمی بیشتر از لحاظ علمی مورد توجه قرار می گیرد. و در بحث ادبی باید مقاله از لحاظ صحت و درستی مورد ارزیابی قرار بگیرد. یک ویراستار متخصص قادر است. محتوای شما را هم از لحاظ علمی و صحت سنجی مورد ارزیابی قرار دهد. و هم از لحاظ ادبی اصلاحات لازمه را انجام دهد. کافی سفارش ویراستاری نشریه های علمی خود را در آکادمی علمی پژوهشی شایستگان در بخش ویراستاری ثبت نمایید. و از کارشناسان ما درخواست نمایید. تا کار شما را به ویزاستار متخصص در رشته خودتان جهت ویراستاری نشریه های علمی ارجاع دهید.

در حرفه ویرایش باید اصول کلی رعایت شود. 1-سبک و سیاق مقاله به درستی نوشته شده باشد.2- ایده ها و نظریه ها به درستی نگارش شده باشد. 4-معنا و مفهوم مقاله درست باشد. 5 -مقاله نوشته شده توسط شما باید روان باشد. 7-زبان مقاله باید ساده باشد. 8- واژه های به کار رفته در مقاله باید کاملا علمی و منطقی باشد. 9-جملات باید کوتاه و مختصر باشد. همه این موارد باید توسط ویراستار به درستی اصلاح گردد.


اصول ویراستاری نشریه های علمی

ویراستاری نشریه های علمی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در بین دانشجویان و محققین برخوردار می باشد. و باید توسط فارغ التحصیلان همان رشته خاص انجام شود. یک مقاله علمی بیشتر از لحاظ علمی مورد توجه قرار می گیرد. و در بحث ادبی باید مقاله از لحاظ صحت و درستی مورد ارزیابی قرار بگیرد. یک ویراستار متخصص قادر است. محتوای شما را هم از لحاظ علمی و صحت سنجی مورد ارزیابی قرار دهد. و هم از لحاظ ادبی اصلاحات لازمه را انجام دهد. کافی سفارش ویراستاری نشریه های علمی خود را در آکادمی علمی پژوهشی شایستگان در بخش ویراستاری ثبت نمایید. و از کارشناسان ما درخواست نمایید. تا کار شما را به ویزاستار متخصص در رشته خودتان جهت ویراستاری نشریه های علمی ارجاع دهید.

در حرفه ویرایش باید اصول کلی رعایت شود. 1-سبک و سیاق مقاله به درستی نوشته شده باشد.2- ایده ها و نظریه ها به درستی نگارش شده باشد. 4-معنا و مفهوم مقاله درست باشد. 5 -مقاله نوشته شده توسط شما باید روان باشد. 7-زبان مقاله باید ساده باشد. 8- واژه های به کار رفته در مقاله باید کاملا علمی و منطقی باشد. 9-جملات باید کوتاه و مختصر باشد. همه این موارد باید توسط ویراستار به درستی اصلاح گردد.

0دیدگاه

نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این صفحه با ما در میان بگذارید


چت در واتس اپ